DISFRIMUR S.L.

Polítiques de Privacitat

 

Introducció

DISFRIMUR S.L. (en endavant, el "Responsable del Tractament” o “Disfrimur" esta especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades personals. És per això que ha adaptat tota la seva estructura al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de protecció de dades personals (d'ara endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”).

S’ informa a els visitants del lloc web (d'ara endavant, els "Usuaris") que l'accés i l'ús d'aquest lloc web i tots els subdominis i directoris inclosos en virtut d'ella (en endavant, la "Web"), estan subjectes a aquesta política de privacitat, sense perjudici de la necessitat d'accés a aquests serveis o continguts que puguin requerir acceptació de condicions generals, particulars i/o addicionals.

Responsable Del Tractament

 • Responsable: DISFRIMUR S.L.
 • Adreça: Av. De Lorca, 174, 30385, Sangonera la Seca, Murcia.
 • CIF: B30541825
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Delegat de Protecció de Dades

S’informa al interessat que Disfrimur disposa d’un delegat de protecció de dades (DPD) que pot ser contactat per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Finalitat del tractament

El Responsable del tractament processa les dades personals a través del lloc web amb la finalitat de proporcionar informació i gestionar les sol·licituds dels usuaris sobre els serveis que ofereix.

Més concretament, cal destacar les següents finalitats:

 • Finalitat 1: Gestionar els accessos, adquisicions i usos del lloc web, així com els serveis web prestats per Disfrimur o qualsevol de les empreses del seu grup.
 • Finalitat 2: Atendre i gestionar adequadament les consultes, sol·licituds de pressupostos, comentaris, incidències o suggeriments presentats.
 • Finalitat 3: Atendre l'enviament de currículums i sol·licituds d'ocupació que els usuaris enviïn a través del web.
 • Finalitat 4: Procedir amb la facturació i cobrament de serveis.
 • Finalitat 5: Impedir l'abús i frau en la utilització dels serveis prestats pel Responsable del Tractament o de qualsevol de les empreses del grup.
 • Finalitat 6: Proporcionar als usuaris informació publicitària i comercial de Disfrimur sempre que es consenti aquestes comunicacions.
 • Finalitat 7: Anàlisi estadístic de visites web.
 • Finalitat 8: Cessió de dades a organismes i autoritats públics, sempre que es requereixi d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.
 • Finalitat 9: Gestionar les queixes derivades del model d'organització i gestió de Disfrimur a través d'un canal que permeti monitoritzar el funcionament i compliment del model de prevenció.

Legitimació

El tractament d'aquesta informació pot ser legitimat per:

 • El consentiment del mateix usuari respecte als propòsits 2, 3, 6 i 7. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Disfrimur.
 • Per a l'acompliment d'un contracte en el qual l'usuari és una part respecte als propòsits 1 i 4.
 • Per la satisfacció d'interessos legítims perseguits per Disfrimur respecte de la finalitat 5, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat, el qual coneixerà aquest extrem en tot moment, en relació amb:
  • Prevenció del frau.
  • Transmetre dades personals a les empreses del grup Disfrimur amb finalitats administratives internes.
 • Per al compliment d'un deure legal aplicable a Disfrimur respecte a la finalitat 8, com les derivades de la Llei general tributària o la Llei general de la seguretat social.
 • Per a l'acompliment d'una missió duta a terme en interès públic aplicable al Disfrimur sobre la base de la LOPDGDD i el Codi Penal respecte a la finalitat 10./span>

Categories de dades tractades

Disfrimur pot processar, a través del lloc web, dades identificatives i de contacte, característiques personals, dades acadèmiques-professionals, dades d'ocupació i, si escau, banca. Més concretament:

Dades identificatives i de contacte: Nom i cognoms, DNI/document identificatiu, imatge i signatura.

Dades identificatives i de contacte: Domicili a efectes de notificació, telèfon, Fax, correu electrònic, persona de contacte.

Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades bancàries: Número de compte bancari.

Dades acadèmiques-professionals: Historia de l’estudiant, titulació, experiència professional, CV.

Dades relatives a dades de treball: Professió, ocupació.

En cap cas s'automatitzen les decisions individuals automatitzades.

Destinataris de la informació

Els destinataris de les dades personals facilitades pels Usuaris no seran cedides, excepte:

 • Que l'usuari doni el seu consentiment, podent revocar-ho en qualsevol moment.
 • En cas d'incompliment d'una obligació monetària, financera o de crèdit, les seves dades podran ser cedides a una empresa de cobrament de impagaments que seria responsable de la seva resolució i, si escau, d'un sistema d'informació de crèdit.
 • En els supòsits legalment previstos per complir amb les finalitats esmentades, com ara la cessió de dades a l'Administració Tributària o la Tresoreria General de la seguretat social.
 • A les entitats del grup per a finalitats administratives internes, les dades de les quals són:
  • Disfrimur Logística S.L.: amb CIF B73051427, domicili en Avda. de Lorca, 174, la seca – 30835 (Múrcia), i inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia en el Tom 1604, llibre 0, foli 65, Secció 8, fulla MU-31928, inscripció 1a.
  • Ártico Capital S.L.: amb CIF B30164784, domicili C/Zurbano, 29 2O Izda 28010 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 38830, foli 125, Secció 8, full M-690254, inscripció 2a.
  • Disfrimur Servicios S.L., amb CIF b-73015661, domicili en Avda. de Lorca, 174, la seca – 30835 (Múrcia) i inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia en el volum 1519, llibre 0, foli 100, Secció 8, fulla MU-27681, inscripció 1a.
 • Termologic Express S.L.: amb CIF B73724080, direcció carrer Río Ebro, S/n 30835 la seca, i inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia en el Tom 2842, llibre 0, foli 42, fulla MU-76876, inscripció 1a.

Transferències internacionals

Disfrimur no realitza transferències internacionals amb dades personals.

Font de dades

És important que els usuaris tinguin en compte que quan la informació personal es proporciona en línia (per exemple, via correu electrònic o a través d'Internet), pot ser recopilada i usada per altres. És per això que Disfrimur no es responsabilitza del fet que aquesta informació pugui ser recollida, emmagatzemada i/o processada per un tercer no autoritzat, ja que ha adoptat les mesures de seguretat que hi ha a la seva disposició perquè aquesta circumstància no passi. La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem en Disfrimur pot provenr de diferents llocs:

Amb aquests formularis, els usuaris podran fer una consulta o proporcionar-nos algun suggeriment, sol·licitar un pressupost per a un servei específic dels oferts al nostre lloc web o rebre, si s'autoritza expressament, publicitat i newsletters de Disfrimur.

L'usuari serà responsable de la veracitat i autenticitat de les dades que ens faciliti a través dels nostres formularis, quedant la seva obligació de mantenir-les actualitzades en tot moment per evitar errors per part nostra. Les manifestacions falses o inexactes que es produeixin com a conseqüència de la informació i les dades lliurades a través d'aquests formularis, seran responsabilitat de l'usuari.

També podem rebre informació a través de correus electrònics que posem a disposició dels nostres usuaris a través de la web o que rebem a Disfrimur. L'informem que està allotjat en els servidors ubicats a Madrid, Espanya.

Els usuaris poden ser informats que, si l'usuari o client potencial desitja, pot establir-se una reunió que es realitzarà per telèfon. En aquest cas, l'usuari haurà de facilitar el seu nom i número de telèfon.

Període de Conservació de Dades

El període d'emmagatzematge de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. Consegüentment:

 • Romandran en el sistema indefinidament sempre que l'interessat no sol·liciti la seva supressió (propòsits 6 i 7 anteriors). Per a més informació sobre la finalitat 7, consulteu la política de cookies.
 • Les dades es conservaran fins a la finalització del procés de selecció del personal obert, i, un cop completat, durant un termini de dos anys des del moment en què es va facilitar i, en qualsevol cas, quan l'interessat retiri el seu consentiment en el cas de la finalitat 3.
 • Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se de la finalitat i el tractament de les dades (finalitats 1, 2 i 4 anteriors). Com a norma general, es conservaran durant 5 anys després de la finalització del contracte perfeccionat amb Disfrimur.
 • Es conservaran durant el temps que es preveu en la legislació, com ara el blanqueig d'impostos o de diners (fins al 5 i 8 anteriors).
 • Pel que fa a la finalitat 9, les dades es conservaran durant 3 mesos, llevat que la finalitat de l'emmagatzematge sigui deixar constància del funcionament del model de prevenció, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. Tot això sense perjudici de la disposició legal que imposa un període de retenció més llarg per a la gestió de les responsabilitats.

Menors

A Disfrimur complim escrupolosament els requeriments de la RGPD i LOPDGDD pel que fa a la protecció de dades dels menors d'edat, per la qual cosa no recopilem, deliberadament cap informació de menors de 14 anys. A més, informem als usuaris que aquest lloc web està destinat únicament a majors de 18 anys d'edat.

Drets d'usuari

Els usuaris tenen dret, en relació amb les seves dades personals, a l'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i la seva portabilitat. Per tant, els usuaris seran capaços de:

 • Obtenir confirmació sobre si Disfrimur està processant dades personals relatives a vostè o no.
 • Accedeixi a les seves dades personals i fins i tot obtingui una còpia de les dades personals objecte de tractament.
 • Rectificar les dades personals si són inexactes (per exemple, podeu sol·licitar una correcció de la vostra adreça).
 • Limitar, si escau, el tractament de les seves dades. En aquest sentit, l'usuari pot sol·licitar que el Disfrimur processi les seves dades per un propòsit específic determinat per ell (per exemple, si Disfrimur ja no necessita retenir aquestes dades, però l'usuari li demana que els conservi en els seus sistemes per a l'exercici futur de reclamacions).
 • Eliminar les seves dades personals, sempre que cap de les excepcions enumerades en el RGPD que impedeixin la seva supressió, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les seves dades (per exemple, la supressió no procedirà quan les seves dades siguin necessàries per complir amb una obligació legal imposada en Disfrimur).
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular (per exemple, per rebre comunicacions comercials de Disfrimur).
 • No ser objecte de decisions automatitzades basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
 • Portar les seves dades, és a dir, rebre en format electrònic les dades de caràcter personal que l'usuari hagi facilitat a Disfrimur, així com transmetre'ls a una altra entitat.

L'usuari podrà exercitar els drets abans esmentats contactant amb disfrimur a través del seu correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o l'adreça postal de disfrimur, aportant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

L'usuari podrà remetre a l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es) una denúncia quan no consideri que la seva petició està degudament adreçada.

Mesures de seguretat

Mesures tècniques i organitzatives:

Disfrimur implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de minimitzar la possibilitat de destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i/o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de tractament de les seves dades, d'acord amb el que estableix l'article 32 del RGPD. En aquest sentit, i tenint en compte l'art previ, els costos d'implementació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que puguin afectar els drets i llibertats de les persones físiques, s'han posat en marxa mesures adequades per assegurar el nivell de seguretat adequat al risc existent. Concretament, Disfrimur té implementat el mecanismes suficients per:

 • Garantir la permanent confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incidència física o tècnica.
 • Comprovar, avaluar i valorar, de forma periòdica, l'efectivitat de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonicitzar i xifrar les dades personals, si escau.

Violacions de seguretat:

L'incompliment de les dades personals implica l'incompliment de la seguretat dels sistemes d'informació de Disfrimur que causin o puguin derivar en la destrucció, alteració, pèrdua, revelació o accés no autoritzat, accidental o d'una altra manera a les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades relacionades amb la prestació dels nostres serveis. En el cas que les dades personals que emmagatzemem i/o procés en Disfrimur estiguin compromeses en qualsevol forma, disposem d'un procediment de notificació a les autoritats competents i dels afectats, si escau, d'acord amb l'article 33 i 34 de l'RGPD.