dfml

L'empresa

Què és Disfrimur

Disfrimur és una empresa privada espanyola de capital familiar i independient dedicada al transport, per el qual comptem amb una àmplia flota pròpia i moderna que circula per tot el territori nacional equipada amb els components més moderns que permeten transportar tot tipus de mercaderíes relacionades amb l'alimentación i el gran consum.

dfml

Objectiu

Ofrerir els serveis de transport més competitius, amb la màxima qualitat, al mínim cost i en el menor temps, superant les expectatives dels nostres clients. Contribuir al desenvolupament personal i professional dels treballadors, recolzant el nostre compromís amb la societat i el medi ambient mitjançant la realització d'accions que milloren el nostre entorn social, ajudant a cubrir demandes socials i afavorint un desenvolupament sostenible.

maspormenos

Valors

Treball en equip de forma rigurosa i transparent, amb un alt grau d'orientació al client, amb ilusió pel treball ben fet, confiança, senzillesa, coratje y llealtat.