eco

RSC

Politica de Qualitat i Mediambient

Disfrimur empresa privada, de capital familiar i 100% espanyol , té com a missió:

“Dotar de logística, transport i distribució als nostres clients , facilitant i millorant la seva cadena de subministrament”

Per fer-ho ens reinventem constantment d'acord a les exigències del mercat ,ens mantenim competitius millorant contínuament , de manera que l'estratègia i la visió de futur són de vital importància i és responsabilitat de la direcció encertar en les dues.El director general de Disfrimur defineix com a visió de futur.

“Oferir Els Serveis Logístics més competitius i amb major qualitat als nostres clients , a través de socis compromesos i un equip d'empleats competents i motivats."

De la mateixa manera , Disfrimur és una empresa compromesa amb la protecció de l'entorn natural en què ocupa les seves activitats , per al que hem establert un Sistema de Gestió Mediambiental basat en la Norma UNE –EN ISO 14001:2004.

Entre sus políticas de RSC ocupa un lugar importante la prestación de un servicio de calidad y su compromiso con la protección del medio ambiente. Para mejorar en estos ámbitos, hemos establecido un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma UNE –EN ISO 9001:2015 (Ver certificado) y la Norma UNE –EN ISO 14001:2015 (ver certificado).

Els nostres principis de qualitat

Els Principis tant de Qualitat com de Medi Ambient de Disfrimur que ens permeten complir amb les normes de referència es basen en els criteris i valors següents:

  • La satisfacció dels nostres clients. Adquirint el compromís de complir amb els requisits dels nostres clients, així com amb els requisits legals i reglamentaris, aplicables tant a qualitat com a medi ambient i amb altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes ambientals.
  • Potenciar el nostre millor actiu , els treballadors. Formant i informant apropiadament al personal per fomentar la implantació de bones pràctiques mediambientals en l'exercici del seu treball.
  • Millorar la relació de benefici mutu amb els nostres proveïdors.
  • La millora contínua dels nostres processos i del comportament mediambiental . Adoptant les mesures necessàries per prevenir la contaminació.
  • Establir objectius i metes de qualitat i protecció mediambiental acords al compromís de millora contínua.

El compliment d'aquests principis es garanteix amb la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i El Medi Ambient actualitzat i el compromís de la direcció i de tot el personal de Disfrimur.

logo ISO 14001 Logo1 Marca co2 ciclo Logo2
logo ecostars